Volgen aandelenprijzen echt de inkomsten bekendmakingen?

Aandelengoeroes beweren vaak dat aandelenkoersen de winst volgen. Is dat een juiste bewering? Er zijn aanwijzingen dat het vroeger meer waar was dan nu. De vloedgolf van leunstoelbeleggers is waarschijnlijk de boosdoener. Het is veel gemakkelijker dan vroeger om een aandelenprijs kunstmatig op te blazen of te laten leeglopen door het beleggerssentiment.

Microsoft is zo'n voorbeeld. Het bedrijf heeft het de afgelopen 13 jaar buitengewoon goed gedaan, maar de aandelenprijs heeft niets gedaan. Inkomsten en winst zijn spectaculair gestegen, maar het aandeel stagneerde. Het aandeel was vele jaren geleden gewoon te hoog geprijsd, en de inkomsten hebben nog steeds moeite om de prijs van het aandeel te ondersteunen.

Korte-termijn verdiensten

Het staat buiten kijf dat, over langere perioden, de winst een uitstekende voorspeller is van de aandelenprijs.

Onderzoek heeft echter aangetoond dat de verdiensten op korte termijn weinig invloed hebben op de prijs van een aandeel. Kortstondige koersschommelingen kunnen voorkomen, vooral als de winstrapporten beduidend hoger of lager uitvallen dan verwacht. Maar deze schommeling heeft de neiging zich snel te corrigeren.

Als je de neiging hebt om te kopen en te houden, zijn korte-termijn inkomsten van weinig belang. Er is geen reden om van streek te raken door één slecht winstrapport of overprikkeld te raken door één geweldig rapport. Het is het patroon op lange termijn dat het verschil maakt.

Langetermijn Inkomsten

Lange-termijn verdiensten zijn een goede maatstaf voor de aandelenprijs. Dit geldt ongeacht of het bedrijf relatief jong en groeiend is of rijp en gestagneerd.

Groeiende bedrijven zijn in staat de winst te gebruiken om opnieuw te investeren en uit te breiden. Als ze dat verstandig doen, helpt dit het bedrijf winstgevender te worden. Volwassen bedrijven hebben vaak niet veel uitbreidingsmogelijkheden, maar ze kunnen een deel van die winsten aan de aandeelhouders teruggeven in de vorm van dividenden. Ze kunnen ook aandelen terugkopen, waardoor de waarde van de overblijvende aandelen stijgt.

Hoe goed bedrijven hun verdiensten gebruiken is echt de sleutel. Als ze verstandig gebruikt worden, bloeien de onderneming en de aandelenprijs meestal op. Worden ze slecht gebruikt, dan gaat het met geen van beide goed. Het hangt grotendeels af van de kwaliteit van het management. Goed management maakt maximaal gebruik van de winsten om de aandeelhouderswaarde te verhogen.

Schattingen van de winst

Het is gebleken dat bedrijven met hoge winstramingen meer kans lopen hun winstdoelstelling niet te halen. Het is altijd een uitdaging om aan hoge verwachtingen te voldoen. Bedrijven met lagere winstramingen doen het meestal beter dan verwacht.


Dit is een overweging die de moeite waard is voor korte-termijn beleggers die de markt proberen te timen.

Het is belangrijk te onthouden dat de koers van een aandeel al de verwachting van de markt over de winst van het bedrijf weerspiegelt. Dat is het hele idee van de markt die "efficiënt" is. Alle beschikbare informatie is al in de aandelenprijs verwerkt. Dat is in ieder geval de theorie.

Veranderingen in de ramingen van de inkomsten

Als de inkomsten van een bedrijf 5% of meer naar boven worden bijgesteld, presteren die aandelen meestal beter dan de markt als geheel. Neerwaartse bijwerkingen hebben meestal het omgekeerde effect en presteren minder goed dan de markt.

Als de zaken er beter uitzien dan verwacht, raken mensen enthousiast over een aandeel en drijven de prijs op. 

Conclusies

Winstcijfers kunnen een belangrijke invloed hebben op de prijs van een aandeel. Het gaat echt om je tijdshorizon. Als je belegt met de bedoeling een aandeel op lange termijn te houden, zijn veranderingen in winstramingen, het raken of missen van winstverwachtingen, en korte-termijn verdiensten grotendeels onbelangrijk. Warren Buffett maakt zich over zulke dingen geen zorgen. 

Maar als je graag in aandelen belegt om op korte termijn winst te maken, dan kunnen al deze kwesties rond de winst van belang zijn voor je succes.

Voor je beste resultaten bepaal je hoe lang je van plan bent in de markt te blijven en baseer je je beslissingen daarop.

Volg de Trading Navigator Methode om in te spelen op de koers

Met de Trading Navigator Methode kun je vertrouwen op een bewezen succesvolle methode om mee te beleggen. Je hoeft dan niet zelf het bekendmaken van inkomsten in te calculeren in jouw strategie.

Het algortime analyseert de markttrend voor een aandeel op weekbasis en geeft daarbij aan of er sprake is van een stijdende of dalende trend. Je krijgt vervolgens aankoopsignalen bij een stijgende trend, en verkoopsignalen bij een dalende trend.

Met dit algoritme neem jij winsten in stijgende markten mee en sta je netjes aan de kant bij een dalende markt. Deze methode kan op alle aandelen, crypto en andere publiek verhandelbare effecten toegepast worden.

Ben je benieuwd naar deze methode? Meld je dan nu aan voor de gratis training waarin alle ins en outs over deze methode worden uitgelegd.

Klik hier om je aan te melden voor de gratis training

Crypto Master Class

9 principes die essentieel zijn voor elke succesvolle belegger

Virtueel Beleggen
3 years ago

Hoe aandelen selecteren?

Virtueel Beleggen
3 years ago

Hoe ga je om met volatile koersen van de aandelenbeurzen?

Virtueel Beleggen
2 years ago

Beleggen in de S&P 500? Dit is waarom je er niet omheen kan!

Virtueel Beleggen
2 years ago

Beleggen in Chinese bedrijven, wat zijn de voor- en nadelen?

Virtueel Beleggen
2 years ago