Hoe beginnen met beleggen in aandelen?

Ondanks het feit dat er door de jaren heen heel wat nieuwe beleggingsproducten op de markt zijn verschenen moet het gezegd dat aandelen toch nog steeds veruit het populairst blijven. Dat is het gevolg van verschillende redenen. In eerste instantie is beleggen in aandelen vrij eenvoudig.

Bij werkelijk elke online broker is het mogelijk om een keuze te maken uit een groot aanbod boordevol met potentieel interessante aandelen. In welke aandelen jij precies gaat investeren is afhankelijk van verschillende factoren. Mogelijks heb je bijvoorbeeld een persoonlijke voorkeur voor een bepaald aandeel.

Daarnaast kan dit echter ook afhankelijk zijn van het type aandeel. Wil je bijvoorbeeld graag investeren in aandelen die dividend uitkeren of niet? In ieder geval, alles wat je moet weten over beginnen met beleggen in aandelen laten we je graag hier op deze pagina ontdekken!

Aandelen kopen voor beginners, wat moet je weten?

Voor elke belegger geldt dat op een bepaald ogenblik het moment aanbreekt waarop er voor het eerst wordt geïnvesteerd in een bepaald aandeel. Hier valt geen lijn in te trekken. Het is dus met andere woorden niet zo dat er één bepaald aandeel bestaat dat iedereen als eerste moet gaan kopen.

Zoals in de inleiding reeds aangehaald zullen verschillende factoren een invloed uitoefenen op de keuze die je uiteindelijk gaat maken. Het gaat hierbij dan concreet om (onder meer):

 1. Het risico dat je wil lopen met het aandeel in kwestie;
 2. Het feit of het aandeel een dividend uitbetaald of niet; 
 3. De sector waarin het aandeel actief is; 
 4. De mogelijke koersverwachting van het aandeel; 
 5. Een eventuele actuele onderwaardering van het aandeel; 

Bovenstaande vijf aandachtspunten zijn zeker niet alles. Toch maken ze meteen duidelijk dat menig aantal verschillende factoren van invloed kunnen zijn op de keuze die je uiteindelijk gaat maken.

Aandelen kopen voor beginners lijkt hierdoor behoorlijk complex te zijn. Gelukkig bestaan er op de markt verschillende methodes die dit een behoorlijk stuk eenvoudiger kunnen maken. Eén van deze methodes is de zogenaamde ‘Trading Navigator’.

Het gaat hierbij om een methode die werd ontwikkeld door Harm van Wijk en die beginnende beleggers aardig op weg zou moeten kunnen helpen. Of dat ook daadwerkelijk klopt wordt verderop op deze pagina duidelijk. 

Welke risico’s brengt investeren in aandelen met zich mee?

Voordat we dieper ingaan op de mogelijkheden die het hanteren van de Trading Navigator methode voor beleggen in aandelen met zich meebrengt moeten we het ook even hebben over de risico’s waar je rekening mee moet houden.

Het feit dat beleggen in met name aandelen een stuk toegankelijker is geworden in vergelijking met vroeger heeft ervoor gezorgd dat veel mensen deze potentiële risico’s wel eens over het hoofd durven te zien. Toch zijn ze belangrijk. Het is namelijk zo dat je bij beleggen altijd je eigen inbreng kan verliezen.

Dit betekent dat je kapitaal niet is gewaarborgd zoals op een spaarrekening. Het depositogarantiefonds zorgt daarbij voor een garantie tot 100.000 euro voor het geval de bank failliet zou gaan. Die garantie heb je niet bij aandelen.

Gaat het bedrijf waar de aandelen van zijn met andere woorden failliet? Dan ben je, je inleg meer dan waarschijnlijk kwijt. Meer verliezen dan je eigen inbreng is niet mogelijk… tenzij je short gaat.

Hoe kan je beleggen in aandelen?

Beleggen in aandelen is mogelijk op verschillende manieren. In grote lijnen maken we een onderscheid tussen twee opties. Het gaat hierbij dan om:

 1. Het kopen van groeiaandelen; 
 2. Het kopen van dividendaandelen; 

In eerste instantie lijkt het verschil tussen beide bovenstaande aandelen niet zo groot te zijn. Toch is het dat wel degelijk. Wanneer je gaat beleggen in groeiaandelen kies je voor ondernemingen die doorgaans pas om de hoek komen kijken. Dat heeft als gevolg dat ze mogelijks de komende jaren nog een stevige groei kunnen doormaken.

Mocht dat ook daadwerkelijk het geval blijken te zijn zal je dat gaan merken in een stevige groei van de aandelenkoers. Het is echter ook mogelijk dat het groeibedrijf de vooropgestelde verwachtingen helemaal niet weet in te lossen.

Bovendien moeten deze ondernemingen vaak opboksen tegen een stevige concurrentie omdat ze nog niet over een solide marktpositie beschikken. Dit alles zorgt ervoor dat de risico’s bij groeiaandelen hoger liggen.

Waarom beleggen in dividendaandelen?

De keuze om te beleggen in dividendaandelen is er één die doorgaans wordt gemaakt omwille van twee verschillende redenen. Hierbij kan je denken aan:

 1. Je gaat investeren in gevestigde waarden die beduidend minder volatiel zijn; 
 2. Je kan er een passief inkomen mee realiseren; 

Verschillende methodes die in het leven zijn geroepen met betrekking tot beleggen in aandelen richten zich in het bijzonder op het traden met aandelen.

Dit is echter niet de voornaamste reden waarom veel mensen er op een bepaald moment voor gaan kiezen om te beginnen met beleggen. Lang niet iedereen beschikt dan ook over een korte-termijn beleggingshorizon.

Is het voor jou vooral van belang om een passief inkomen te realiseren en wil je graag uitsluitend beleggen voor de lange(re) termijn? Dan kan het aanleggen van een dividendaandelenportefeuille de beste keuze zijn.

Waarom aandelen kopen volgens de Trading Navigator methode?

Er zijn natuurlijk ook veel mensen die gaan beleggen in aandelen omdat ze op korte(re) termijn wat extra rendement en inkomen willen realiseren. Wanneer dat ook geldt voor jou kan je daarvoor dus onder meer kijken naar de Trading Navigator methode.

Zoals de naam van deze methode reeds duidelijk aangeeft richt ze zich hoofdzakelijk op het traden met aandelen. Dit is het op vrij korte termijn kopen en terug verkopen van aandelen waarbij het koersverschil hopelijk als winst kan worden bijgeschreven op je account.

Traden met aandelen blijkt in de praktijk niet zelden behoorlijk complex te zijn. Zonder het volgen van een bepaalde methode is de kans dan ook klein dat je er daadwerkelijk rendement mee zal behalen. De Trading Navigator methode is een danig doorgronde methode die haar nut en doeltreffendheid in de praktijk reeds meermaals heeft bewezen. 

Hoe werkt de Trading Navigator methode?

De Trading Navigator methode evenals de software die ervoor wordt gebruikt richt zich in de praktijk hoofdzakelijk op... pijltjes!

Groene en rode pijltjes om precies te zijn. Elke dag opnieuw worden er drie verschillende signalen gegeven waar je als trader op kan inspelen. Aan de hand van deze signalen kan jij gaan bepalen of je in een trade wil stappen of niet.

Op het ogenblik dat je in een trade stapt dien je er volgens deze methode automatisch voor te kiezen om een zogenaamde stop-loss te plaatsen. Deze stop-loss moet iets onder de koers worden gezet en doet dienst als zekerheid.

Op deze manier zorg je er namelijk voor dat ongeacht de evolutie van de koers je verliezen binnen de perken kunnen worden gehouden. Stijgt de koers? Dan kan je hiervan profiteren en kan de meerwaarde als winst worden verzilverd op je account. 

De pijlen die je aantreft in de Trading Navigator software worden gebaseerd op de zogenaamde EMA, WMA en/of MA crossings indicatoren. Het gaat hierbij stuk voor stuk om betrouwbare indicatoren die het in de praktijk vaak mogelijk maken om winstgevend te kunnen handelen.

Vaak is het zo dat beleggers in aandelen sowieso van deze indicatoren gebruikmaken. Ze toepassen zonder concrete kennis kan echter een behoorlijke uitdaging vormen. Door gebruik te maken van de Trading Navigator methode en software wordt dit een behoorlijk stuk toegankelijker gemaakt.

Wil je meer informatie over de Trading Navigator? Meld je dan aan voor de gratis wekelijks Masterclass van Harm op donderdagavond. Dat kun je doen via deze link:

https://virtueelbeleggen.com/trading-navigator.php

Ook tips voor beleggen op lange termijn met Trading Navigator

Het is in de praktijk belangrijk om er rekening mee te houden dat er eigenlijk een onderscheid moet worden gemaakt tussen de Trading Navigator methode en de software die wordt aangeboden.

Voor de software geldt dat ze voornamelijk de focus legt op het handelen met aandelen. Daarbij wordt er dus vooral gekeken naar het rendement dat kan worden gerealiseerd op korte termijn. Toch is het zo dat de Trading Navigator methode ook kijkt naar de langere termijn.

De cursus geeft dan ook enkele belangrijke tips die je kan hanteren voor het aanleggen van een beleggingsportefeuille voor de lange(re) termijn. Deze methode is dan ook zoveel meer dan uitsluitend een basisopleiding. 

Lees meer over de Trading Navigator in dit BLOG artikel.

Ben je dus met andere woorden op zoek naar een interessant hulpmiddel voor wat aandelen kopen voor beginners betreft? Dan zal je kunnen vaststellen dat deze methode je van meet af aan voorziet van heel wat interessante inzichten.

Zo kan je heel wat valkuilen die beleggen met zich meebrengt voorkomen. Op deze manier ambieer je dan ook pas echt de best mogelijke rendementen.

Welke aandelen kopen voor jouw beleggingsportefeuille?

Welke aandelen je precies gaat toevoegen aan jouw beleggingsportefeuille zal worden bepaald door de keuzes die je als investeerder gaat maken. Dit zijn er best een aantal. Zo moet je beslissen of je gaat investeren in aandelen voor de korte of voor de lange termijn.

Daarnaast moet je ook voor jezelf bepalen of je voorkeur uitgaat naar groeiaandelen of dividendaandelen, etc. Een zeer belangrijk gegeven waar je ook rekening mee moet houden is het opstellen van een risicoprofiel. Veel beleggers doen dit niet waardoor ze onverhoopt veel meer risico’s nemen dan ze eigenlijk voor ogen hadden.

Het opmaken van een risicoprofiel voor investeren in aandelen hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Je dient in principe alleen maar voor jezelf te bepalen met welk percentage van je aandelenportefeuille je (wat) meer risico wil lopen dan met het andere gedeelte.

Hoe groter het percentage van het risicovolle onderdeel des te meer risico’s je uiteraard zal lopen. Automatisch zal dit ook meehelpen bepalen in hoeveel groeiaandelen en in hoeveel dividendaandelen je gaat beleggen. Doe dit in ieder geval altijd voordat je je eerste aandelen te kopen!

Welk aandeel kopen met weinig risico?

Een belangrijke vraag die veel mensen die graag willen beleggen in aandelen zich stellen is “welk aandeel kopen met weinig risico”? In principe wordt het aan elke belegger aangeraden om het fundament van zijn of haar beleggingsportefeuille te laten bestaan uit aandelen die slechts over een beperkte volatiliteit beschikken.

Voor dat fundament wordt omwille van deze reden logischerwijs vooral gekeken in de richting van waarde-aandelen. Voor deze aandelen geldt dat ze worden uitgegeven door bedrijven die reeds over een solide marktpositie beschikken.

Het gaat hierbij dus met andere woorden om bedrijven die niet zomaar uit het marktlandschap zullen verdwijnen. Hierdoor kunnen ze rekenen op veel vertrouwen onder beleggers en dat komt de volatiliteit ten goede. Let wel, het spreekt voor zich dat ook deze aandelen niet geheel risicoloos zijn.

Wanneer je een aandeel wenst te kopen waarbij je kan rekenen op een beperkt risico is het altijd interessant om je even te verdiepen in de historische koersevolutie.

Vaak geeft deze evolutie duidelijk waar hoe betrouwbaar (of net niet betrouwbaar) een bepaald aandeel is. Zowel op de Europese als op de Amerikaanse aandelenmarkt zijn diverse aandelen terug te vinden die door de jaren heen een vrij standvastig koersverloop hebben gekend.

Op de Europese aandelenmarkt gaat het hierbij dan bijvoorbeeld om een bedrijf als Nestlé. Op de Amerikaanse aandelenmarkt wordt er dan vaak gekeken in de richting van bijvoorbeeld een Johnson & Johnson. Niet alleen zijn deze bedrijven absolute wereldspelers, daarnaast beschikken ze ook steevast over een uiterst deskundig management.

Deze bedrijven zullen niet snel een koersexplosie meemaken, maar anderzijds zullen ze ook niet snel forse rode cijfers laten optekenen. Uiteraard zijn dit slechts enkele voorbeelden en moet je altijd eerst goed zelf je onderzoek doen voordat je bepaalde aandelen gaat kopen.

Hoe interessant is investeren in aandelen?

Investeren in aandelen heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat mensen nagenoeg altijd een aantrekkelijk rendement hebben weten te behalen.

Het is wat dit betreft vooral van belang om een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille samen te stellen. Gaat het ene segment van de markt onverhoopt flink onderuit? Dan zou een ander segment van de markt dat mogelijks compenseren. Alles bij elkaar gezien moet je bij investeren in aandelen rekening houden met deze tips:

 1. Investeer in aandelen van bedrijven die je zelf ook echt begrijpt; 
 2. Doe altijd goed je eigen onderzoek voordat je bepaalde aandelen gaat kopen;
 3. Diversifieer je aandelenportefeuille voldoende; 
 4. Zorg voor een solide basis waarbij er sprake is van een beperkte volatiliteit; 
 5. Maak gebruik van een gerenommeerde methode zoals Trading Navigator;

Hou je rekening met de hierboven aangegeven aandachtspunten? Dan zal je al snel tot de conclusie komen dat investeren in aandelen helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn als je mogelijks verwacht.

Zelf aan de slag gaan met de Trading Navigator?

Wil je zelf ook aan de slag gaan met de succesvolle Trading Navigator methode van Harm van Wijk?

Meld je dan gratis aan voor zijn wekelijkse Masterclass op donderdagavond. Harm legt je daarin alle ins en outs uit over zijn methode en laat je zien dat iedereen met deze methode succesvol kan zijn op de beurs.

Meld je aan via deze link:

https://virtueelbeleggen.com/trading-navigator.php

Crypto Master Class

Aandelenposities in de rode cijfers? Wat te doen!

Virtueel Beleggen
2 years ago

Investeren in de S&P500 en investeren met een laag risicoprofiel

Virtueel Beleggen
2 years ago

4 bekende beleggingsstrategieën onder de loep

Virtueel Beleggen
2 years ago

Waarom Indexfondsen het vaak beter doen dan Hedge Funds

Virtueel Beleggen
2 years ago

Hoe ga je om met volatile koersen van de aandelenbeurzen?

Virtueel Beleggen
2 years ago