Geld sparen voor je kind, hoe interessant is het nog?

Hoe interessant is geld sparen voor je kind vandaag de dag nog? Dit lijkt een bijzonder vreemde vraag te zijn. Het is toch altijd interessant om geld opzij te zetten voor je kind? Dat is zeker, alleen is dat niet helemaal de vraag.

De vraag die zich stelt is namelijk hoe interessant het nog is om geld op een spaarrekening te plaatsen dat je kind dan vervolgens op een bepaald moment kan opvragen. Dit is wel een relevante vraag, want er kan worden vastgesteld dat er tegenwoordig nog maar nauwelijks een rendement valt te behalen op het afsluiten van een spaarrekening voor je kind of kleinkind. Betekent dit dat je dan helemaal niet over mogelijkheden beschikt om een bepaald vermogen opzij te zetten voor de toekomst van je kind of kleinkind? Gelukkig niet. Op deze pagina gaan we graag uitgebreid in op deze kwestie en vertellen we je graag alles over sparen of beleggen voor je kind.

Hoe geld sparen voor kind of kleinkind?

Geld sparen voor je kind of kleinkind, het is iets wat het merendeel van de ouders of grootouders maar wat graag willen doen. In de praktijk kan dit op verschillende manieren gebeuren, namelijk:

  1. Door geld opzij te zetten op een (kinder)spaarrekening; 
  2. Door periodiek geld te sparen door middel van een spaarplan; 

Het probleem dat zich tegenwoordig stelt met geld sparen op één van de bovenstaande manieren heeft betrekking tot de haast onbestaande rente die er op wordt aangeboden. Vroeger was er in dit geval toch al snel sprake van een paar procenten aan rente op jaarbasis. Tegenwoordig wordt dit in principe nooit nog aangeboden door een bank of een andere financiële instelling. Dit zorgt ervoor dat je door geld te sparen voor je kind of kleinkind nog wel vermogen kan “reserveren”, maar het realiseren van een financiële meerwaarde wordt wel erg moeilijk. 

Hoeveel geld sparen voor je kind of kleinkind?

Hoeveel geld je gaat sparen voor je kind of kleinkind is in de praktijk altijd afhankelijk van verschillende factoren. In eerste instantie moet er natuurlijk worden gekeken naar de inkomsten waarover je beschikt. Daarbij moet er uiteraard ook aandacht worden besteed aan de vaste kosten waar mogelijks reeds sprake van is. Het spreekt bovendien voor zich dat je ook voor jezelf nog een bepaalde financiële buffer zal willen aanhouden voor mogelijks onverwachte kosten of uitgaven. 

Hoeveel geld je gaat sparen voor je kind of kleinkind is naast bovenstaande ook afhankelijk van de beleggingshorizon waarvan sprake is. Heb je bijvoorbeeld nog tien jaar om te sparen voor je kind of kleinkind? Dan zal het bedrag dat je opzij wil zetten mogelijks anders zijn dan wanneer je nog slechts over een beleggingshorizon zou beschikken van bijvoorbeeld twee of drie jaar.

In ieder geval wordt er in het merendeel van de gevallen voor gekozen om een bepaald bedrag periodiek opzij te zetten. Het opzij zetten van een groot bedrag in één keer voor de kinderen of kleinkinderen gebeurt tegenwoordig veel minder vaak dan vroeger. Dat is het gevolg van de haast onbestaande spaarrente.

Sparen of beleggen? Wat is de verstandigste keuze?

Vandaag de dag bestaat nog altijd de mogelijkheid om ervoor te kiezen om een spaarrekening te openen speciaal voor je kind of kleinkind. Van zodra deze een bepaalde leeftijd heeft bereikt kan het geld dan vervolgens ter beschikking van hem of haar komen te staan.

Het probleem met het openen van een dergelijke spaarrekening heeft betrekking tot het feit dat er eigenlijk nauwelijks nog rendement op kan worden gerealiseerd. De rente die wordt aangeboden op dit type van spaarrekening ligt op moment van schrijven dan ook historisch laag. In principe betekent dit dat je gewoon een stuk van je vermogen reserveert voor je kind of kleinkind zonder dat je daar echt een concrete financiële meerwaarde op zal realiseren. Dat is natuurlijk jammer. 

Naast bovenstaande dien je er rekening mee te houden dat er ook zoiets bestaat als inflatie. We staan er vaak niet bij stil, maar door experten wordt dit fenomeen vaak geheel terecht bestempeld als een absolute sluipmoordenaar voor je vermogen.

Op het ogenblik dat je ervoor zou kiezen om binnen de huidige marktomstandigheden al je vermogen op een spaarrekening te parkeren zou dat als gevolg hebben dat je koopkracht niet zal toenemen, maar net zal komen te slinken. Ook dit is een belangrijk punt om aandacht aan te besteden. Het vermogen dat je nu opzij begint te zetten voor je kind later mag tegenwoordig wel significante mogelijkheden met zich meebrengen, maar zal dat ook in de toekomst nog steeds het geval zijn? Hier dien je zeker en vast bij stil te blijven staan.

Waarom geld sparen voor je kind?

De lage spaarrente die tegenwoordig wordt aangeboden op spaarrekeningen, ook voor kinderen en kleinkinderen, zorgt er logischerwijs voor dat heel wat ouders en grootouders er maar weinig interesse meer in tonen. Dat is logisch, maar toch bestaat er ook een goede reden om toch periodiek een bepaald bedrag op een spaarrekening te parkeren voor kinderen en kleinkinderen. 

Op het ogenblik dat je gaat beleggen voor je kind of kleinkind dien je er rekening mee te houden dat je altijd een bepaald risico loopt met dat kapitaal. Dat is niet het geval wanneer je periodiek geld inlegt op een spaarrekening. Dit spaargeld is namelijk beschermd door middel van het zogenaamde depositogarantiestelsel. Dat is een zekerheid die je niet hebt wanneer je geld gaat beleggen. Dit gezegd hebbende spreekt het natuurlijk wel voor zich dat je de risico’s van je beleggingen in de praktijk aanzienlijk kan beperken. Toch, helemaal risicoloos wordt het eigenlijk nooit. 

Waarom geld beleggen tegenwoordig veel interessanter is

De enige reden om geld te sparen voor je kind of kleinkind door middel van een spaarrekening is de zekerheid die het met zich meebrengt. Voor die zekerheid betaal je echter een niet onaanzienlijke prijs. Dat betalen kan je zelfs letterlijk nemen. Steeds meer banken overwegen namelijk het invoeren van een negatieve rente.

Niet alleen levert het bedrag dat je opzij gaat zetten voor je kind of kleinkind dus met andere woorden geen concreet rendement op, daarnaast kan het je zelfs geld kosten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat steeds meer ouders de bewuste keuze maken om voor hun kind te gaan beleggen in plaats van gewoon geld op een spaarrekening te plaatsen. 

Door te gaan beleggen met het geld voor je kind(ren) zal je kunnen vaststellen dat je veel hogere rendementen in het vooruitzicht kan stellen. Een gemiddeld rendement op jaarbasis van tussen de 2,5 en 5 procent is in vele gevallen dan ook perfect haalbaar. Vanwaar dit niet onaanzienlijke verschil in percentage rendement? Omdat veel afhankelijk is van de agressiviteit waar je portefeuille over beschikt. Bij het bepalen van die agressiviteit moet je rekening houden met de volgende factoren: 

  1. Je gaat beleggen voor je kind of kleinkind, dus je wil niet te veel risico lopen met je kapitaal; 
  2. Afhankelijk van de huidige leeftijd van je kind kan je beleggingshorizon kort of vrij lang zijn;

Wat het eerste punt betreft wordt er voor beleggingen voor kinderen vaak gekeken in de richting van waarde-aandelen. Dit zijn aandelen van gerenommeerde bedrijven waarvan de kans ontzettend klein is dat ze snel uit de markt zullen verdwijnen. Bovendien brengt het kopen van dergelijke aandelen een extra voordeel met zich mee. Je krijgt op die manier namelijk ook periodieke dividenden uitbetaald. Deze kan je gaan herinvesteren waardoor de portefeuille alleen maar nog meer zal groeien. Dit is een belangrijke meerwaarde om als belegger bij stil te blijven staan. 

Wat met de beleggingshorizon?

Natuurlijk is er ook nog de beleggingshorizon. Deze kan sterk verschillen afhankelijk van de situatie in kwestie. Neem nu bijvoorbeeld mensen die ervoor kiezen om meteen na de geboorte van hun kind te beginnen met beleggen. Voor hen spreekt het voor zich dat de beleggingshorizon doorgaans vrij lang zal zijn.

Dit zorgt ervoor dat men net wat meer risico kan nemen wanneer men dat wenst. Gaat er één van de assets waarin werd geïnvesteerd even onderuit? Dan heeft deze mogelijks nog voldoende tijd om zich te herstellen. Dit uiteraard op voorwaarden dat er niets fundamenteels aan de asset in kwestie is veranderd. Wat echter wanneer de beleggingshorizon veel korter is? 

In principe is de regel, hoe korter de beleggingshorizon, des te minder risico’s je zal willen nemen. Dit omdat je portefeuille minder tijd heeft om zich te herstellen wanneer er een bepaalde asset onderuit gaat. In dit geval doe je er ook goed aan om te overwegen om te kiezen voor een fonds in plaats van losse aandelen. Zelfs met eerder beperkte bedragen beschik je op deze manier over een prima diversiteit en dus ook meer zekerheid. In ieder geval, wanneer je overweegt om te gaan beleggen voor je kind zal je dus zeker ook rekening willen houden met de beleggingshorizon. 

Hoe kan je dan wel slim sparen voor je kind of kleinkind?

De informatie op deze pagina heeft een aantal concrete zaken duidelijk gemaakt. Bijzonder veel mensen vinden het fijn om een bepaald bedrag opzij te kunnen zetten voor hun kinderen en kleinkinderen. De spaar mogelijkheden die tegenwoordig voor handen zijn bieden in de praktijk helaas nagenoeg geen rendement meer.

Wil je graag voornamelijk een aardige meerwaarde realiseren op de financiële inspanningen die je gaat leveren? Dan mag het duidelijk zijn dat beleggen eigenlijk de interessantste keuze is. Echter mag je niet blind zijn voor de risico’s die hieraan verbonden zijn. Slim sparen voor je kind of kleinkind blijkt in de praktijk dan ook vooral een kwestie te zijn van een goede combinatie te vinden van enerzijds geld sparen op een spaarrekening en anderzijds geld beleggen. 

Slim sparen betekent tegenwoordig dat je graag een afweging zal willen maken tussen het potentiële rendement en de zekerheid op vlak van kapitaalbehoud. Er zijn verschillende formules die hiervoor toegepast kunnen worden. In de praktijk is het evenwel zo dat veel mensen dit graag voor zichzelf willen bepalen aan de hand van de inkomsten, maar ook de kosten waar ze reeds over beschikken.

Laat ons er even vanuit gaan dat er sprake is van een bedrag dat men wenst te sparen of beleggen voor kind of kleinkind van 150 euro per maand. Je zou er dan voor kunnen kiezen om dit bedrag op te splitsen in twee delen. Een mogelijkheid zou dan kunnen zijn: 

  • Een bedrag van 50 euro per maand dat wordt overgemaakt naar een spaarrekening; 
  • Een bedrag van 100 euro per maand dat men gaat beleggen; 

Eventueel kan je er ook voor kiezen om het bedrag in twee gelijke delen te splitsen. Dan wordt er 75 euro per maand belegd en nog eens 75 euro per maand op een spaarrekening geparkeerd. De keuze die op dit vlak wordt gemaakt is eveneens afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de ouder of grootouder in kwestie.

In ieder geval kan je op deze manier profiteren van het beste van twee werelden. Met het geld op een spaarrekening wordt geen enkel risico gelopen terwijl het geld dat wordt belegd moet zorgen voor het rendement dat kan worden behaald. 

Slim sparen voor je kind of kleinkind met een ETF?

Net omwille van het feit dat geld sparen voor je kind op een spaarrekening eigenlijk geen enkele financiële meerwaarde meer oplevert kiezen steeds meer mensen ervoor om te kijken in de richting van “alternatieve spaarmethoden”. In het bijzonder een periodieke investering in een ETF wordt dan vaak naar voren gebracht.

Belangrijk om rekening mee te houden is dat er hierbij geen sprake meer is van sparen, maar wel echt van beleggen. Zelfs wanneer je een periodieke inbreng doet (onder de vorm van de dollar cost average methode) in een ETF ben je nog steeds aan het beleggen. 

Toch wordt bovenstaande tegenwoordig beschouwd als een lucratieve en interessante manier om te sparen voor kind of kleinkind. Periodiek instappen in een ETF zorgt er namelijk voor dat je vanaf de eerste euro kan rekenen op een geweldige spreiding. Hierdoor kan je het risico van je investering danig inperken. Bovendien is het zo dat een betrouwbare ETF zoals bijvoorbeeld de Vanguard All-World of de Vanguard S&P 500 door de jaren heen een prima en betrouwbaar rendement heeft opgeleverd.

Let wel, vindt er een beurscrash plaats? Dan spreekt het voor zich dat ook een ETF daardoor een behoorlijke terugval kan kennen. Dit risico heb je niet met een spaarrekening. Toch kan periodiek “sparen” voor kind of kleinkind met een ETF zeker een interessante optie zijn om te overwegen. Dit in het bijzonder wanneer je een langdurig beleggingsplan wenst op te zetten.

Maak een vlotte start met beleggen voor kind of kleinkind

Wil jij ook gaan beleggen voor je kind of kleinkind, maar wil je eerst nog wat meer te weten komen over hoe je dat nu precies het beste aanpakt?

Dan is het boek "In 10 Stappen Succesvol Beleggen" een aanrader om te lezen. In dit boek krijg je stap voor stap uitleg over hoe jij beleggen het beste kunt aanpakken en succesvol kunt zijn op de beurs.

Dit boek, dat normaal gezien 17.50 euro kost bij bol.com en managementboek.nl, kunnen wij tijdelijk gratis aanbieden via onderstaande link. Je betaalt dan alleen een bijdrage in de verzendkosten, aangezien dit een fysiek boek is dat naar jouw thuis wordt opgestuurd.

Klik hier om jouw gratis exemplaar van het fysieke boek meteen aan te vragen

Crypto Master Class

Investeer als de rijken, ook als het je aan rijkdom ontbreekt

Virtueel Beleggen
2 years ago

Hoe te sparen voor je pensioen als je inkomen niet constant is

Virtueel Beleggen
2 years ago

Daytrading en EV-aandelen, potentieel rendement en risico's

Virtueel Beleggen
2 years ago

Alles over: Beleggen in goud

Virtueel Beleggen
2 years ago

Waarom Indexfondsen het vaak beter doen dan Hedge Funds

Virtueel Beleggen
2 years ago