Hoe ga je om met volatile koersen van de aandelenbeurzen?

Hoe verstandig is beleggen in een markt op all time high? Kan je beter even stoppen met investeren of niet? Wanneer er sprake is van inflatiezorgen op de beurs? Zorgt dat ervoor dat je, je manier van beleggen mogelijks moet gaan aanpassen. Maar hoe? En wat als de beurs crasht? Een beurscrash hoeft niet over de hele lijn negatief te zijn, in tegendeel. Ontdek in dit artikel de antwoorden op deze vragen en de drie zaken die je bij een beurscrash altijd moet doen.

Beleggen in een markt op all time high, waar rekening mee houden?

Beleggen in een positieve markt is in eerste instantie natuurlijk ongelofelijk fijn. De belegging die je doet op maandag kan namelijk als gevolg van het positieve momentum zomaar op vrijdag reeds dik in het groen staan. Op moment van schrijven is het zo dat de aandelenmarkt zich na de Coronacrash ontzettend goed en vooral zeer snel heeft hersteld. Dat snelle herstel heeft gezorgd voor ongelofelijk veel vertrouwen in de beurs en heeft ook heel wat nieuwe, particuliere beleggers geen windeieren gelegd. Toch moet het gezegd dat er ook bepaalde zorgen bestaan. Op moment van schrijven staan vele aandelenprijzen namelijk op een all time high waardoor er meer dan waarschijnlijk een behoorlijke crash zit aan te komen. Betekent dit dat je beter momenteel niet kan beleggen? Of welke strategie kan je nu precies het beste hanteren? Dat laten we je ontdekken op deze pagina! 

Moet je, je investeringen voorlopig on hold zetten of niet?

In tegenstelling tot wat vooral nieuwe beleggers vaak vermoeden is dat een crash op de beurs zich niet zo vaak voordoet. Toch is dat wel degelijk het geval. Daarbij is het wel zo dat de ene crash de andere niet is. Zo zijn er regelmatig correcties op de beurs, maar kan de globale beurswaarde ook een uppercut krijgen zoals tijdens de Coronapandemie het geval was. Dergelijke momenten zijn nooit te voorspellen. Het klopt inderdaad dat de markt zich op moment van schrijven op een all time high bevindt, maar wie zegt dat die groei zich nog niet even kan doorzetten? Door nu te stoppen met investeren kan je dan ook een behoorlijk rendement mislopen. In het bijzonder wanneer je periodiek instapt en je aan het beleggen bent voor de lange termijn is er eigenlijk niet zoveel reden om nu te stoppen met investeren. 

Hoe kan je dan precies het beste instappen?

Voor het merendeel van de beleggers geldt dus dat ze ondanks het feit dat de markt zich op een all time high bevindt niet de keuze moeten maken om te stoppen met investeren. Op deze manier zou je namelijk zomaar eens gelet op de lange(re) termijn veel meer verlies kunnen doen dan wanneer er zich een tijdelijke correctie of een crash voor zou doen. Dit is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar op welke manier moet je dan nu precies gaan investeren? Het spreekt immers voor zich dat het niet bepaald een verstandige keuze zou zijn om zomaar te negeren dat de markt zich op een stevig hoogtepunt bevindt. Dat klopt. Omwille van deze reden wordt het aangeraden om in tijden van een markt op all time high niet in één keer in te stappen met een groot bedrag. Voor heel wat investeerders geldt dat ze sowieso periodieke beleggingen uitvoeren. Dat is een strategie die zowel in een positieve als in een negatieve markt zeer interessant is om te hanteren. 

2 cruciale tips voor beleggen in een markt op all time high

Laat jij je ook niet afschrikken door het hoogtepunt dat de aandelenmarkt heeft bereikt? Zie jij dit zelfs als een positief signaal voor de betrouwbaarheid van de beurs? Dan is de kans ontzettend groot dat jij er net als vele andere beleggers voor zal kiezen om gewoon verder te blijven beleggen. Daarbij zijn er twee cruciale tips die je zou kunnen benutten om je risico te beperken: 

  1. Stap periodiek in door gebruik te maken van de dollar cost average methode; 
  2. Zorg ervoor dat je voldoende geld opzij hebt staan om een crash op te kunnen vangen;

Het spreekt voor zich dat je buiten de bovenstaande tips ook rekening moet houden met het restant van je beleggingshorizon. Ben je bijvoorbeeld al vele jaren bezig en ben je altijd periodiek ingestapt volgens de dollar cost average methode? Dan is de kans zeer groot dat je tegenwoordig dik in het groen staat en over een prima GAK (gemiddelde aankoopkoers) beschikt. Blijven verder beleggen zoals je bezig bent kan de waarde van je portefeuille stelselmatig verder doen stijgen terwijl bijvoorbeeld ook je passief inkomen uit dividenden alleen maar zal blijven stijgen. 

Kies voor zekerheid en ga voor waarde-aandelen

Tot slot moeten we het natuurlijk ook nog even hebben over wat nu precies de meest interessante beleggingsproducten zijn om in te beleggen wanneer de markt zich op een all time high niveau bevindt. Wat dit betreft stellen veel mensen zich vooral de vraag of ze in die situatie nu het beste kunnen beleggen in zogenaamde groeiaandelen of in bijvoorbeeld waarde-aandelen. Wanneer de markt een nieuw hoogtepunt bereikt is het normaal dat er een bepaalde angst voor een crash zal ontstaan. Dat kan als gevolg hebben dat mensen op zoek gaan naar zoveel mogelijk zekerheid. Het is mede omwille van deze reden dat vooral waarde-aandelen het in die periode vrij goed blijven doen. 

Bovenstaande is niet de enige reden om in een markt op all time high vooral te kijken in de richting van waarde-aandelen. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat bedrijven die dividendaandelen uitgeven erom bekend staan een crash doorgaans aanzienlijk beter het hoofd te kunnen bieden. Niet alleen vallen ze doorgaans minder hard, daarnaast zijn het deze bedrijven die er veelal ook in slagen om vrij snel terug het hoofd te rechten. Tel daarbij ook nog eens op dat je ook tijdens een crash verzekerd blijft van het toegekende dividend en het mag duidelijk zijn dat je het beste kan investeren in waarde-aandelen wanneer de markt zich op een all time high niveau bevindt. 

Inflatiezorgen op de beurs, hoe kan je, je er tegen beschermen?

Voor inflatie geldt dat er door financiële experten vaak naar wordt verwezen als zijnde een sluipmoordenaar voor je vermogen. Dat heeft te maken met het feit dat inflatie ervoor kan zorgen dat alle spullen die je wenst aan te kopen en alle diensten die je van plan bent om af te sluiten plots duurder worden. Ook beleggers zijn het inflatiespook veelal liever kwijt dan rijk omdat het kan zorgen voor een negatief sentiment op de beurs. Op het ogenblik dat er sprake is van inflatiezorgen op de beurs is het dan ook voor beleggers en investeerders altijd van belang om zich hierop in te stellen. Doe je dat niet? Dan zou dat zomaar kunnen betekenen dat je portefeuille aanzienlijk onder de inflatie te lijden zal hebben. Ben jij ook benieuwd naar hoe jij je precies kan indekken tegen inflatiezorgen die opspelen op de beurs? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

Obligaties, interessante beleggingsproducten in tijden van inflatie?

Wanneer de onzekerheid op de beurs toeneemt kan er worden vastgesteld dat heel wat investeerders of beleggers automatisch gaan kijken in de richting van beleggingsproducten die wat meer zekerheid en bescherming bieden. De kans is ongelofelijk groot dat het dan niet lang duurt voordat obligaties in de spotlight komen te staan. Dat kunnen we best begrijpen. Toch moet het gezegd dat deze beleggingsproducten doorgaans helemaal geen veilige haven vormen in tijden van inflatie, in tegendeel. Dit is het gevolg van het feit dat niet alleen de hoofdsom, maar ook de coupon doorgaans altijd op voorhand is bepaald. 

Een langere looptijd van de obligatie werkt meer onzekerheid in de hand wanneer de inflatie een stijgende trend laat optekenen. Het na inflatie gecorrigeerde rendement zal bovendien in de praktijk ook aanzienlijk afnemen. Zogenaamde high yield obligaties zouden dan eventueel een alternatief kunnen bieden, maar dat geldt niet voor alle beleggers. High yield obligaties staan er immers in de praktijk uiteraard ook om bekend meer risico's met zich mee te brengen. Ben je toch geneigd om in tijden van inflatie te beleggen in obligaties? Dan zal je daarvoor vooral willen kijken in de richting van zogenaamde inflatiegebonden obligaties. Let wel, komt de verwachte inflatie er uiteindelijk toch niet? Dan zie je in één klap een behoorlijk deel van je potentiële rendement in rook opgaan.

Vastgoed, een gemiddelde bescherming bij inflatie

In tijden van inflatie wordt er door enkele van 's werelds grootste beleggers vaak aangeraden om te kijken in de richting van vastgoed. Voor vastgoed geldt inderdaad dat het erom bekend staat een gemiddelde bescherming tegen inflatie te kunnen bieden. Echter moet er hierbij een belangrijke kanttekening worden gemaakt. Voor huurprijzen geldt dat ze vaak gekoppeld zijn aan inflatie. Dat is natuurlijk positief, maar is er ook een maar. 

Mocht op een zeker ogenblik de inflatie te fel stijgen is het immers mogelijk dat de bescherming tegen inflatie door vastgoed in één klap sterk afneemt. Dat is dan het gevolg van de rentelasten die in sneltempo toenemen waarbij de huurinkomsten niet in staat zijn om dit bij te benen. Een aanzienlijke toename van inflatie zou er ook voor kunnen zorgen dat de financiering van vastgoed wordt bemoeilijkt. Dit kan uiteindelijk een direct effect gaan hebben op de financiële staat van de vastgoedmarkt. De kans is in die situatie sterk aanwezig dat de waarde van het vastgoed zal dalen.

Wil je toch graag een stukje van je vermogen blootstellen aan de vastgoedmarkt zonder daarbij al te grote risico’s te lopen in tijden van inflatie? Dan zou je er ook nog altijd voor kunnen kiezen om te kijken in de richting van een zogenaamde REIT of ‘Real Estate Investment Trust’. 

Interessante aandelen om naar te kijken in tijden van inflatie

Indien er sprake is van inflatiezorgen op de beurs blijken heel wat mensen over de nodige argwaan te beschikken met betrekking tot het aankopen van aandelen. Voor verschillende bedrijven en sectoren geldt inderdaad dat ze onder druk kunnen komen te staan wanneer de inflatie hoogtij viert. Anderzijds is het ook zo dat er menig aantal bedrijven en sectoren zijn die daar net van kunnen profiteren. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om ondernemingen die actief zijn in de sector van bijvoorbeeld de consumentengoederen of de voedingsindustrie. Het is mede omwille van deze reden dat in tijden van inflatie bedrijven zoals bijvoorbeeld Unilever, Procter & Gamble en Coca Cola het goed blijken te doen. Voor alle drie deze bedrijven geldt overigens ook dat ze dividend uitkeren.

Bieden grondstoffen de best mogelijke bescherming tegen inflatie?

Tot slot moeten we het ook nog even hebben over de bescherming die wordt geboden door grondstoffen tegen inflatie. Sinds jaar en dag is namelijk gebleken dat er in de praktijk sprake is van een sterk verband tussen enerzijds de grondstofprijzen en anderzijds inflatie. Dit gezegd hebbende dient er wel rekening mee te worden gehouden dat grondstoffen erom bekend staan behoorlijk volatiele beleggingsproducten te zijn. Gelet op de lange(re) termijn is het echter zo dat er sprake is van een duidelijke connectie met inflatie. Hier kan je dus zeker rekening mee houden wanneer je zoekt naar een mogelijk baken voor je beleggingsportefeuille in tijden van inflatie.

Help de beurs crasht, drie belangrijke zaken die je meteen moet doen!

Een beurscrash, het is waarschijnlijk de ergste nachtmerrie van het merendeel van de beleggers. Tijdens een dergelijke crash gaat immers zo goed als de hele beurs onderuit waardoor de waarde van aandelen en ETF’s in één klap een behoorlijke terugval kan krijgen. Dit zorgt er uiteraard voor dat een beurscrash steevast wordt aanzien als iets negatiefs, maar is dat ook wel echt zo? Niet helemaal. Voor elke crash op de beurs geldt namelijk dat ze ook bepaalde opportuniteiten met zich meebrengt. Heeft er zich dus met andere woorden een crash op de beurs voorgedaan en ben je helemaal in paniek? Dan kan rekening houden met de onderstaande drie belangrijke aandachtspunten voorkomen dat je onverhoopt dingen gaat doen die je, je later zal gaan beklagen.

1.) Blijf vooral rustig en denk helder na

Het spreekt voor zich dat het allesbehalve fijn is wanneer je de waarde van je beleggingsportefeuille in één klap een aanzienlijke duik ziet nemen. Toch is het zo dat een crash op de beurs veel vaker voorkomt dan je mogelijks zou denken. Van zodra er zich een belangrijke gebeurtenis in de wereld voordoet kan dit meteen een significante impact hebben op de waarde van de beurs en de verschillende aandelen die er aan genoteerd staan. Op het ogenblik dat er iets ingrijpends gebeurt loopt het bloed dan ook niet zelden door de straten. Toch is het in die situatie vooral van belang om het hoofd koel te houden. De soep wordt immers nooit zo heet gedronken als ze wordt opgediend. 

Eerder in bovenstaand stukje hebben we reeds benadrukt dat een crash op de beurs zeer vaak voorkomt. Het is dus niet zo dat je meteen moet denken dat een significant gedeelte van je vermogen in rook is opgegaan en je het nooit meer terug zal zien. Toen de Coronacrisis uitbrak viel de beurs in één klap met een gigantisch percentage naar beneden waardoor heel veel beleggers op korte termijn heel veel geld verloren… Hoewel, verliezen is eigenlijk het verkeerde woord. Elke belegger die toen zijn aandelen heeft aangehouden stond een jaar later alweer in het groen. Bovendien stegen heel wat aandelen na afloop van de Coronacrisis richting een nieuwe all time high. Het hoofd koel houden en niet zomaar impulsief gaan verkopen is dus de boodschap!

2.) Bekijk grondig waar mogelijks interessante opportuniteiten liggen

Ondanks het feit dat een crash op de beurs altijd vervelend is moet het gezegd dat ze ook steevast bepaalde opportuniteiten met zich meebrengt. Misschien heb je bijvoorbeeld wel bijzonder veel vertrouwen in een bepaalde onderneming waarvan de aandelenprijs nu aanzienlijk is gekelderd. Wanneer dat het geval is, is het nu mogelijks het ideale moment om bij te kopen en je positie in het bedrijf te vergroten. Voor heel wat beleggers geldt dat ze alleen maar instappen op momenten dat de beurs in het groen staat. Natuurlijk kan je dit een goed gevoel geven, maar vanuit financieel oogpunt is het uiteraard veel interessanter om bij te kopen wanneer de koers onderuit is gegaan.

Tijdens elke crash kan er worden vastgesteld dat bepaalde bedrijven net wat harder worden afgestraft dan anderen. Neem nu bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een aanzienlijke inflatie. Deze inflatie kan ervoor zorgen dat heel wat bedrijven in nauwe schoentjes komen te zitten. Hierdoor kan de aandelenkoers behoorlijk onder druk komen te staan. Dit gezegd hebbende is het zo dat er ook bedrijven zijn die net gebaat zijn bij inflatie. Met name banken en andere financiële instellingen staan er om bekend in een dergelijke periode net te floreren. Heeft er zich dus met andere woorden een crash voor gedaan op de beurs? Kies er dan niet voor om zomaar je volledige hebben en houden van de beurs af te halen, maar benut het momentum om interessant bij te kopen.

3.) Trek lessen uit de crash en de gevolgen voor jouw portefeuille

Het moment dat er zich een beurscrash voordoet is het meest uitgelezen moment om even grondig je portefeuille te (her)evalueren. Voor bijzonder veel beleggers geldt dat ze eens een goede crash nodig hebben om de pijnpunten binnen de portefeuille aan de kaak te stellen. Misschien heb je wel bijvoorbeeld te veel exposure aan een bepaald segment van de markt waardoor jouw portefeuille harder is geraakt dan deze van andere beleggers? Vaak komt tijdens een crash dan ook aan het licht dat veel mensen niet gediversifieerd genoeg te werk gaan. Gaat de vastgoedmarkt onderuit en heb je alleen maar belegd in REIT’s? Dan kan dat wel eens significante verliezen gaan opleveren. 

In ieder geval, door lessen te trekken uit een beurscrash zal je kunnen vaststellen dat je als belegger alleen maar zal verbeteren. Mogelijks krijg je ook zomaar nieuwe inzichten die jouw beleggingsportefeuille met het oog op de toekomst alleen maar nog beter kan maken.

Voorkom stress bij een volatile beurs met deze handige methode om te beleggen.

Met de Trading Navigator Methode voorkom je dat jij je zorgen hoeft te maken over de volatile koersen op de beurs.

Dit algortime is zo ontwikkeld dat het de markttrend volgt en met groene en rode pijlen aangeeft wanneer je het beste kunt inkopen op een aandeel en wanneer je het beste je positie in een aandeel kunt sluiten.

Het volgt de markttrend, dus bij een stijgende markttrend in de aandelenkoers krijg je een groene pijl voor dat specifieke aandeel, en bij een dalende markttrend in de aandelenkoers geeft het algoritme netjes aan dat je beter kunt verkopen.

Het is een bewezen succesvolle methode om met winst te kunnen beleggen. Het neemt alle stress en zorgen over volatile koersen op de beurs voor je uit handen.

Wil je meer te weten komen over deze methode? Meld je dan hier aan voor een gratis webinar waarin deze methode van naaldje tot draadje uit de doeken wordt gedaan.

Heel veel succes met succesvol beleggen!

Crypto Master Class

9 principes die essentieel zijn voor elke succesvolle belegger

Virtueel Beleggen
3 years ago

Beleggen in Belgische bedrijven, hier moet je op letten

Virtueel Beleggen
2 years ago

Wat is WallStreetBets en wat maakt ze zo populair?

Virtueel Beleggen
2 years ago

Trading Navigator Methode

Virtueel Beleggen
3 years ago

Waarom Indexfondsen het vaak beter doen dan Hedge Funds

Virtueel Beleggen
2 years ago