De markt timen? In de praktijk ronduit onmogelijk!

Instappen op het laagste punt en terug te verkopen op het hoogste punt. Het is het meest ideale scenario waarvoor elke belegger zijn ziel aan de duivel zou verkopen. In de praktijk blijkt echter dat het perfect timen van de markt een onmogelijk karwei is.

Door de jaren heen hebben heel wat gerenommeerde beleggers ervoor gekozen om de meest wilde theorieën in het leven te roepen die mogelijks zouden moeten kunnen helpen met het timen van de markt. Uiteraard zijn er bepaalde indicatoren in het leven geroepen die hierbij kunnen helpen. Enkele bekende voorbeelden zijn:

  • De Buffett-indicator; 
  • De Fibonacci indicator;
  • De Moving Average;
  • De RSI-indicator; 

Door al deze verschillende soorten indicatoren los te laten op de kaarten is het mogelijk om binnen grote lijnen te bepalen of de beurs op dat moment bijvoorbeeld is over- of ondergewaardeerd. Het moet echter gezegd dat deze indicatoren ook slechts doen wat hun naam reeds aangeeft en dat is “indicaties” geven van wat er verwacht zou kunnen worden. Een honderd procent zekerheid zullen ze in de praktijk dan ook eigenlijk helemaal nooit kunnen geven.

Kunnen indicatoren de markt helpen timen?

Indicatoren kunnen helpen bepalen wat de actuele staat is van de beurs. Dit betekent dat deze indicatoren duidelijk kunnen maken of er mogelijks sprake is van een bepaalde over- of onderwaardering van de markt. Het probleem hiermee is dat dit niet meteen aangeeft dat er bijvoorbeeld een bepaalde correctie of crash zit aan te komen. De beurs kan vrij lang overgewaardeerd zijn voordat er zich echt een stevige correctie of crash voordoet. Gebruik de indicatoren dus altijd waarvoor ze bedoeld zijn en dat is om bepaalde indicaties te geven. Een honderd procent garantie geven ze namelijk nooit.

Is de beurs altijd in haar geheel boven- of ondergewaardeerd?

Een belangrijke vraag die veel beleggers zich op regelmatige tijdstippen stellen heeft te maken met het feit of de beurs altijd in haar geheel onder- of overgewaardeerd is of niet. Het antwoord op deze vraag is een beetje dubbel. Dit is in principe mogelijk, maar in het merendeel van de gevallen is het zo dat er vooral sprake is van een overwaardering van bepaalde sectoren of zelfs specifieke bedrijven. Wanneer het aandeel van een bepaald bedrijf een spectaculaire groei heeft doorgemaakt binnen een korte periode kan dat een indicatie zijn dat ze overgewaardeerd is. Let op, wanneer de groei in lijn ligt met de cijfers uit de balans wordt dat natuurlijk mogelijks een ander verhaal. 

Keren historische gebeurtenissen in de praktijk altijd terug of niet?

Reeds vele jaren wordt er door menig aantal financiële experten aangegeven dat historische gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op de beurs zich eigenlijk altijd terug zullen herhalen. Uiteraard kan er sprake zijn van bepaalde verschillen zoals het percentage waarmee er een crash of correctie plaatsvindt, maar in de basis zou een evenement dat zich op de beurs voordoet altijd over een herhaaldelijk karakter beschikken. Tot op moment van schrijven is deze stelling vrij correct gebleken, alleen weet niemand wat de toekomst brengt. De COVID-19 pandemie is slechts één van de vele unieke gebeurtenissen die de wereld heeft gezien waarvan de impact op de beurs voornamelijk op de lange(re) termijn nog zal moeten blijken. 

Hoe kan je, je dan precies het best “wapenen” tegen mogelijke verliezen?

Bovenstaande informatie is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar betekent dit dan dat je gewoon op goed geluk een aantal instapmomenten moet gaan bepalen? Ja en neen. Je zou er perfect voor kunnen kiezen om een analyse los te laten op de aandelen waarin je wenst te gaan investeren. Op basis van de bekend gemaakte cijfers in de balans of jaarrekening is het mogelijk om voor jezelf te bepalen of een aandeel is onder- of overgewaardeerd. Voor heel wat beleggers geldt echter dat ze nog de kennis, nog de tijd hebben om dat te kunnen doen. In dat geval zou je er ook voor kunnen kiezen om in te stappen door middel van de vaak beproefde dollar-cost-average methode. 

Door niet één keer groots in te stappen, maar je investeringen te spreiden over een bepaalde periode is het mogelijk om te gaan investeren of beleggen een gemiddelde koers. Dit zorgt ervoor dat je nooit volledig instapt op het hoogtepunt, maar ook nooit volledig op het dieptepunt van de markt. Je houdt dus als het ware een gunstig gemiddelde aan waardoor je altijd uitzicht blijft houden op een zo optimaal mogelijk rendement. Voor het merendeel van de beleggers is het hanteren van deze methode de beste keuze, vooral voor beleggingen die gebeuren voor de lange(re) termijn.

De markt timen met de Trading Navigator Methode

De Trading Navigator methode is een een methode om te beleggen die de markttrend opvolgt voor een specifiek aandeel of ander verhandelbaar effect.

Door de trend te analyseren krijg je automatisch aankoopsignalen bij een stijgende trend, en verkoopsignalen bij een dalende trend.

Dit algoritme is bijzonder geschikt voor beginnende en particuliere beleggers die actief willen beleggen en daarvoor een bewezen effectieve methode willen gebruiken. 

Bovendien kun je het succes van de Trading Navigator methode eerst uittesten hier op Virtueel Beleggen.

Wil je meer weten over deze methode?

Meld je dan aan voor een gratis online webinar over deze methode via deze website.

Crypto Master Class

Hoe beleggen als Warren Buffett

Virtueel Beleggen
2 years ago

Beleggen in vakantievastgoed, waar zeker aandacht aan schenken?

Virtueel Beleggen
2 years ago

Beleggen? Wees je altijd bewust van het actuele nieuws!

Virtueel Beleggen
2 years ago

Aandelenposities in de rode cijfers? Wat te doen!

Virtueel Beleggen
2 years ago

Beleggen in de S&P 500? Dit is waarom je er niet omheen kan!

Virtueel Beleggen
2 years ago